February 16, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA February 16, 2020 6TH Sunday of Epiphany PAGPASOK ( Mga may bahagi sa pananambahan) PAGSINDI NG KANDILA at PAGBUBUKAS NG BIBLIA TAWAG SA PAGSAMBA Awit 95:6-7 Patnugot—Oh magsiparito kayo, tayo’y magsisamba at magsiyukod; tayo’y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin. Sapagka’t siya’y ating Dios, at tayo’y bayan ng kaniyang … Read more February 16, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

Sa Panginoon Ialay

Sa panginoon ialay, lakas ng kabataan, Buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban. Si Jesus ang pamarisan, malakas at matapang, Siyang iyong paglaanan, ng iyong kalakasan. KORO: Sa Panginoo’y ialay, lakas ng kabataan, Buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban. Ang puso mo ay ihain, Panginoo’y ibigin, Paglingkura’t Siya’y unahin, bawa’t nasa’y banalin, Magibay ka’t tumanggap, sa … Read more Sa Panginoon Ialay

February 9, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

Membership Renewal Month Kaayusan ng Pagsamba February 9, 2020 PROSESYONAL (Pagpasok ng mga tagapanguna sa pagsamaba. Pagsisindi ng kandila, pagbubukas ng Biblia) TAWAG SA PAGSAMBA                           Patnugot: Sa gitna ng ating mga kaabalahan, hikayat ng Diyos sa pamamagitan ng Mang-Aawit, “Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako’y mamumuno sa mga bansa, Ako’y … Read more February 9, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

Resolution for the Creation of the Human Rights Desk

General Assembly 21-26 May 1978 WHEREAS, as a church body, the United Church of Christ in the Philippines should look at the prevailing universal concern for human rights as a great opportunity to advance the Christian concern for the dignity and well-being of people; WHEREAS, we believe that human rights are gifts from God and that … Read more Resolution for the Creation of the Human Rights Desk

February 2, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA February 2, 2020 Presentation of the Lord; 4th Sunday of Epiphany Communion Sunday   SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA (HangosaAwit 15:1-4) Patnugot: O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyongTemplo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Kapulungan: Ang taong masunurin saiyo … Read more February 2, 2020 Kaayusan ng Pagsamba