November, 2017 . UCCP AKO

Sentro ng Tagumpay Ipagdiwang

Sentro ng Tagumpay Ipagdiwang Teksto:  2 Cronica 5:1-14 Paunang Salita Ang ating tema ngayong sentro ng tagumpay ipagdiwang ay paalala na ang dami nating mga pagdiriwang na naisasagawa ngunit kadalasan wala sa tamang esensya at kahulugan.  Ano ba ang pinakamahalaga sa pagdiriwang para maging makabuluhan ang ating mga gawain at pagkilos pampubliko? Hindi katakataka sa … Read more Sentro ng Tagumpay Ipagdiwang

Nasasakdal-Saksi-Katotohanan

Teksto:  John 9:1-41 Ang nasasakdal-saksi-katotohanan ay tatlong salita na mahalaga sa paglalapat ng hatol kaninuman.  Ating bibigyang linaw sa ating talakayan at paguusap ngayon. I.  Ang Pagsisiyasat ■Ginawa ng mga Pariseo  (the supreme legislative council and highest ecclesiastical and secular tribunal of the ancient Jews, exercising authority until A.D. 70) ■Pinatawag ang saksi—Ang bulag, pinatawag ang mga … Read more Nasasakdal-Saksi-Katotohanan