May, 2019 . UCCP AKO

June 24, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA June 24, 2018 Fifth Sunday after Pentecost   TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot—Psa 100:1  Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Kapulungan—Psa 100:2  Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. P—Psa 100:3  Alamin ninyo ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang … Read more June 24, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

June 17, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA June 17, 2018 Fourth Sunday After Pentecost (Fathers’ Sunday)   TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot—Psa 92:1  Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan: Psa 92:2  Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi. Psa 92:3  Na may panugtog na … Read more June 17, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

UCCP 71st Anniversary Celebration

Celebrate Our Vibrant Unity at 71st and Moving Towards UCCP’s 75th, Our Diamond Jubilee  This is the theme of the UCCP anniversary celebration held on May 25, 2019, at Union Theological Seminary, Palapala, Dasmarinas, Cavite.  It was attended by 3,800 registered participants of the clergy and laity all the way from Northwest Mindanao Jurisdiction, South … Read more UCCP 71st Anniversary Celebration

June 10, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

June 10, 2018 Kaayusan ng Pagsamba Third Sunday after Pentecost; Freedom Sunday Color: Red   PAGHAHANDA              Pagsisindi ng kandila, Pagbubukas ng Biblia +TAWAG SA PAGSAMBA: Patnugot: Tayo’y tinatawag hindi lamang upang mapanatili ang kapayapaan kundi upang isabuhay ito. Kapulungan: Isinasabuhay natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katarungan. … Read more June 10, 2018 Kaayusan ng Pagsamba