Ako ay Iyo

AKO AY IYO, TINIG MO’Y DINIG,
BADYA SA ‘KI’Y PAG-IBIG;

MAY PANANABIK KONG NINANAIS
NASA ITO’Y MASANIB.

KORO:
ILAPIT MO AKO O JESUS,
SA KINAMATAYANG KRUS;

ILAPIT MO NGAYON, O PANGINOON,
SA DUGO MONG DUMALOY.

BANALING LUBOS SA PAGLILINGKOD
NANG AKO AY MAPUSPOS;

AT BUONG LOOB SA IYONG UTOS
AKO AY MAKASUNOD.

LUBHANG MALALIM ANG ‘YONG PAGGILIW,
DI KO KAYANG ISIPIN;

ILOG, KUNG AKING SADYANG TAWIRIN
AY SAKA MALILINING.

 

Leave a Comment