Ako'y Iyong Panahanan . UCCP AKO

Ako’y Iyong Panahanan

Ako’y iyong panahanan O, Espiritung Banal
Ang puso kong nagigimbal hugasanmo’t tuluyan.

Puspusin, ngayon din O, Jesus, ako’y punin
O diwang banal sa aki’y lumapit ka ngayon din.

Ako’y iyong panahan puspusin kailanman
Lubha kitang kailangan, lapit ako’y tahanan.

Ako ay may kahinaan, na na sa’yong harapan
Diwa mong lubhang banal ay punuin akong tunay.

Linisin mo’t pagpalain, buhay ko’y tangkilikin
Ikaw tanging mahabagin, ako ngayo’y punuin.

 

Leave a Comment