Hymns Liturgies Religion UCCP AKO

Ako’y Makasalanan Bago Siya Namatay

Ako’y makasalana bago siya namatay
Ang kay Jesus na ngalan ang kapatawaran

Taghoy ng aking dibdib ay kanyang nadinig,
Inibsan ng pasakit nag-iwan ng awit.

KORO:
Oo, kanyang kinuha pasan kung di kaya
Oo, kanyang kinuha ang samo’y tugon niya
Sindak ng aking dibdib ay pinatahimik,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

Malimit na ang landas, langkag at mahirap,
Mahina’t may bagabag, pasani’y mabigat.

Subalit sa pagtangis sa Dios isinulit,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

Lugmok sa pagdurusa at walang pag-asa
Ang puso’y may balisa hindi na makaya.
Sa pabulong na tinig ay aking narinig,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

Ang tiwala ko’y tunay alam niya ang daan.
Mata niya’y magbabantay sa lakad ng buhay,
At aking isinulit magpahanggang langit,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

 

Accad
My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.
https://uccpako.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *