Ako’y Makasalanan Bago Siya Namatay

Ako’y makasalana bago siya namatay
Ang kay Jesus na ngalan ang kapatawaran

Taghoy ng aking dibdib ay kanyang nadinig,
Inibsan ng pasakit nag-iwan ng awit.

KORO:
Oo, kanyang kinuha pasan kung di kaya
Oo, kanyang kinuha ang samo’y tugon niya
Sindak ng aking dibdib ay pinatahimik,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

Malimit na ang landas, langkag at mahirap,
Mahina’t may bagabag, pasani’y mabigat.

Subalit sa pagtangis sa Dios isinulit,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

Lugmok sa pagdurusa at walang pag-asa
Ang puso’y may balisa hindi na makaya.
Sa pabulong na tinig ay aking narinig,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

Ang tiwala ko’y tunay alam niya ang daan.
Mata niya’y magbabantay sa lakad ng buhay,
At aking isinulit magpahanggang langit,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

 

Leave a Comment