Ako’y Makasalanan Bago Siya Namatay-uccpako

0 Comments

AKO’Y MAKASALANAN
BAGO SYA NAMATAY

ANG KAY JESUS NA NGALAN
ANG KAPATAWARAN,

TAGHOY NG AKING DIBDIB
AY KANYANG NADINIG.

INIBSAN NG PASAKIT,
NAG-IWAN NG AWIT.

KORO:
OO, KANYANG KINUHA,
PASAN KONG DI KAYA

OO, KANYANG KINUHA
ANG SAMO’Y TUGON NYA

SINDAK NG AKING DIBDIB,
AY PINATAHIMIK,

INIBSAN NG PASAKIT,
NAG-IWAN NG AWIT.

MALIMIT NA ANG LANDAS,
LANGKAGA’T MAHIRAP.

MAHINA’T MAY BAGABAG,
PASANI’Y MABIGAT.

SUBALIT SA PAGTANGIS
SA DIOS ISINULIT.

INIBSAN NG PASAKIT,
NAG-IWAN NG AWIT.

LUGMOK SA PAGDURUSA
AT WALANG PAG-ASA.

ANG PUSO’Y MAY BALISA
HINDI NA MAKAYA.

SA PABULONG NA TINIG
AY AKING NARINIG.

INIBSAN NG PASAKIT,
NAG-IWAN NG AWIT.

ANG TIWALA KO’Y TUNAY
ALAM NYA ANG DAAN.

MATA NYA’Y MAGBABANTAY
SA LAKAD NG BUHAY,

AT AKING ISINULIT
MAGPAHANGGANG LANGIT,

INIBSAN NG PASAKIT,
NAG-IWAN NG AWIT.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *