Ako'y Nangako Jesus . UCCP AKO

Ako’y Nangako Jesus

Ako’y nangako Jesus laging maglilingkod
Masdan ang aking kilos aking Mananakop
Ako’y di matatakot sa pakikihamok
Walang sindak ang loob kung kita’y patnugot.

Nais kong kapiling ka sa tuwituwina
Tukso’y nanghahalina, naririnig ko pa
Kaaway ko’y lagi na ako’y binabaka
Jesus ko’y lumapit ka agawin sa sala.

Tulutang pakinggan ko ang pangungusap mo
Malagpasan ang tuksong hilig na pang mundo
Sabihin ang totoong sa pusong silakbo
Ay makinig sa iyong gabay ng diwa ko.

Pangako mong matibay kung sundan kang tunay
Sa langit mong tahanan, pala ay kakamtan
Panata kong dalisay ika’y paglingkuran
Habag mo ako’y bigyan upang ika’y sundan.

 

Leave a Comment