Amin Jesus Idatonko

Amin Jesus idatonko,
pusok ken daytoy met biag,

Inaldaw sikat’ surotek
maymaysa a pagtalkak.

KORO:
Awatem Jesus, awatem amin,
toy biagko innak idaton wen itdek amin.

Amin Jesus idatonko,
kenka ket awatennak,

espiritum ipriknam
ti kaadda na kaniak.

Amin Jesus idatonko
yawatko daytoy pusok,

punnoennak iti ayatmo
ken bendisyon nga adu.

 

Leave a Comment