0

Amin Jesus Idatonko

Amin Jesus idatonko, pusok ken daytoy met biag,
Inaldaw sikat’ surotek maymaysa a pagtalkak.

KORO:
Awatem Jesus, awatem amin,
toy biagko innak idaton wen itdek amin.

Amin Jesus idatonko, kenka ket awatennak,
espiritum ipriknam ti kaadda na kaniak.

Amin Jesus idatonko yawatko daytoy pusok,
punnoennak iti ayatmo ken bendisyon nga adu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *