Ang Abang Puso Ko . UCCP AKO

Ang Abang Puso Ko

Ang abang puso ko ang taglay ay tuwa. Buhay ko ay mapayapa.
Kahit may pagsubok na di nagsasawa, si Jesus ang lunas ng madla.

Koro:
Sya’y di nagbabago: Hesukristo. Lagi kong kasama at saklolo;
Di Nya ako iiwan sa mundong ito. Ang aking patnugot ay si Kristo.

Ang lahat may awit sa Hari ng buhay, dapat sunding may paggalang.
Sa lahat ng hirap, may lunas na laan, kay Hesus ay iyong kakamtan.

Ang lahat kong yaman, kaloob sa akin, dulot ng Pangino’n natin.
Di na magluluwat Siya ay darating. Darating upang tayo’y kunin.

 

Leave a Comment