Ang Aking Panginoo’y Buhay

Ang aking Panginoo’y isang Cristong buhay,
Kahit anong sabihin ito’y aking alam
Tinig Niya’y dinig ko damdam ko ang kamay,
laging Siya’y kapiling kung kailangan.

Refrain:
Buhay, buhay si Cristo ay buhay,
kasama ko sa paglakad sa landas ng buhay
Buhay, buhay taglay kaligtasan,
bakit ito’y aking alam, sa puso ko’y buhay.

Sa buo kong paligid Siya’y nadarama,
kahit ako’y manghina taglay ko’y pag-asa
Kapag mayro’ng Gawain Siya’y nangunguna,
sa oras na kaylangan kapiling S’ya.

Tayo’y laging magpuri laging mag-awitan,
si Cristo ay purihin Haring walang hanggan
Siya’y ating pag-asa kung masusumpungan,
kayat iyong hanapin kaibigan.

Leave a Comment