Ang Batis ng Pagpapala . UCCP AKO

Ang Batis ng Pagpapala

Ang batis ng pagpapala aawiting may tuwa
Ang awa Niya’y sasagana at aawit ang madla,
Iyong turuang mangpuring may twa at umawit kay Bathala,
Pupurihing walang sawa ang ating Diyos ng awa.

Ang lumalamlam kong buhay si Kristo ang tatanglaw
Aakayin habang daan, tatawid sa may pampang.
Tao’y hinango sa kadiliman at pumayapa ang buhay
Layunin kong magtagumpay kay Kristo makakamtan.  Amen!

 

Leave a Comment