Ang Buhay Ko'y Tangnan Mo . UCCP AKO

Ang Buhay Ko’y Tangnan Mo

Ang buhay ko’y tangnan Mo nais kong maging Iyo
Bawat oras ay mabago nang upang ang malasap, kaglakan kay Cristo.

Ang bisig ko’y kunin din kung ‘yon ang “Yong naisin
Sa Iyong handang gawain maglingkod nang buong giliw, maglingkod buong giliw.

Ang tinig ko ay laan upang magpuring tunay
Kunin Mo at ‘Yong hawakan ang nais ko’y patnubay,  ang layunin at pakay.

Ginto’t pilak ko’y kunin yaman kong ihahain
Handog kong may paggiliw handog sa Iyong gawain handog ko sa Gawain.  Amen.

 

Leave a Comment