Ang Diyos Ay Purihin . UCCP AKO

Ang Diyos Ay Purihin

Ang Diyos ay purihin Dios na nagpala,
Pag-ibig sa ati’y tunay at kusa
Sa Krus nabayubay Kristong naghirap
Upang ang tao sa kanya’y maligtas.

KORO:
Si Jesus tanghalin, tinig N’ya ay dinggin
Si Jesus tanghalin S’ya ang ating sundin
Sa Dios natin dalhin ang suliranin
kay Kristo magpuri tinig N’yay dinggin.

S’ya ang tanging lunas sa ating buhay
Ngalan ni Kristo ang ating patnubay
Kahit nagkasalla tawad kakamtan
Ang gagawin niya ay manalig lamang

Kay raming turo ,kay raming aral,
Daming pagpapalang sa ati’y laan
Hindi lamang gayon ang makakamtan
Tatanggap kay Kristo ang kanyang hirang.

 

 

Leave a Comment