Ang Hinanakit sa Puso-UCCP AKO . UCCP AKO

Ang Hinanakit sa Puso-UCCP AKO

Ang Hinanakit sa Puso
MASP 217

Ang hinanakit sa puso’y hwag panatilihin
Iyan ay uod na sa buhay mo’y kikitil;
Bakit di mo siya kausapin ng taimtim,
Kapayapaan ay s’yang hanapin.

KORO:
Sakaling kapatid mo ay nagkakamali man,

Bigyan ng panahong makapagnilaynilay;
Pakatantuin mong ikaw ma’y madalas ding masinsay
Sa tuntunin ng kabanalan.

Hindi ba malimit na makapagsalita ka
Masakit sa damdamin ng iyong kasama;
Ngunit si Jesus bukal ng tunay na pagsinta
Pinatawad ka sa iyong sala.

Bakit hindi ka makapagpatawad sa kanya
Na iyong kasama sa loob ng Iglesia;
Siya’y lapitan mo’t agad makipagkasundo ka
Nang maging marapat ang pagsamba.

Iwaksi sa puso mo ang lahat ng sagabal,
Ngayon di’y sikapin mong kayo’y magmahalan;
Bukas ay hindi iyo baka ikaw’y pumanaw
Puso’y may damdaming tinataglay.

 

Leave a Comment