Ang Kahanga-hangang Buhay . UCCP AKO

Ang Kahanga-hangang Buhay

Ang  kahanga-hangang buhay
awitin pang minsan

Nang upang ang kagandahan
muli pang mamasdan

Ang ganda ay kay inam,
dapat na maging aral.

REFRAIN:
Papurihan bigyang dangal,
ang buhay na banal

pagsikapang papurihan,
ang buhay na banal.

Ang uri ng gayong buhay,
kaloob ni Jesus

Sa taong nagkakasala,
manalig lang lubos.

Ang buhay n’yang kaloob
sa kalbaryo nahandog.

Ang mabuting balita ang
dapat na sikapin

pagsikapan natin ngayong
si Kristo ay sundin

Ang mabuting balita
ating palaganapin.

 

Leave a Comment