Ang Lingkod ng Panginoon . UCCP AKO

Ang Lingkod ng Panginoon

Isaias 53:1-12

I.  Ay Di kapansin-pansin
-Walang taglay na pang-akit—v2-3a
-Hinamak at itinakwil (walang kabuluhan v3b)


II.  Ay nagbata
-Siya ang nagtiis at dumanas sa di dapat siya ang lumasap
-K
aparusahan:  hampas, v.5d; bugbog,    v7a


lll.  Ang nagdala ng kalooban ng Panginoon
-Hindi bilang parusa kundi para mapatawad ang nagkasala (vicarious suffering)
-Sa pamamagitan niya mangyari ang panukala ng Panginoon, v10c


lV.  Ay lalasap ng ligaya, v11a.
-Kakamit ng parangal, v12
-Ang pinakamataas na parangal

 

Ang Lingkod ng Panginoon-Servanthood
Servanthood

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment