Ang Maglingkod Kay Kristo'y Kaaliwan . UCCP AKO

Ang Maglingkod Kay Kristo’y Kaaliwan

Ang maglingkod kay Kristo’y kaaliwan,
may kagalakang lubhang dalisay
Langit ang gampana ang katungkulan,
may biyaya araw-araw.

*KORO
Pakinabang ang maglingkod kay Jesus,
hakbang mo’y itataguyod
Kung ang daang tungong langit ay malungkot,
may kat’waan na idudulot.

May pakinabang ang laging maglingkod,
lalo’t tapat ka sa bawat kilos
Yaman ang pananatili kay Jesus,
at pakinabang na lubos. (*)

Kung may araw na ang daa’y mapanglaw,
ang kalungkuta’y sumusubaybay
Manunubos ay handang bayaran,
maglingkod ay pakinabang. (*)

Leave a Comment