Ang Sa Dios Ay Sumasamba . UCCP AKO

Ang Sa Dios Ay Sumasamba

Ang sa Dios ay sumasamba, sa sala’y laya na
Ang pusong sa dugo niya ay napakalara.

Ang pusong may kabanalan, ang kanyang luklukan
At tunay na tatahanan ni Jesus na mahal.

Ang pusong may pagtitika, wagas ang pag-asa
Kay Jesus na tumalaga, sa sakit at dusa.

Pusong walang bahid sala, puspos ng pagsinta
Pagkukupkop ay twi-twina, ni Jesus sa kaniya.

Mula sa iyong luklukan, habag ay pakamtan
Sa puso ko ay ikintal, ang ngalan mong mahal.

 

Leave a Comment