Ang Taglay Mong Kalakasan . UCCP AKO

Ang Taglay Mong Kalakasan

Ang taglay mong kalakasan, kay Cristo mo ialay
Maghanda ka at maglaan, tuna yang ipaglaban
Si Cristo ay gawing huwaran, Walang takot na sundan.
Ilagak mo ang yong buhay, buong pusong ialay.

KORO:
Ang taglay mong kalakasan, kay Cristo mo ilaan
Ang sandata ay hawakan, maghanda sa paglaban.

Ang lakas mo ay gamitin kay Cristo mo ialay
Sa buhay mo’y pangunahin, handog mong buong giliw.
Magkaloobka at tatanggap pagpapala ng Anak
Kung susundin ang pahayag buhay mo ay u-unlad.

Ang taglay mong kalakasan kay Cristo mo ilaan
Buhay Niya ay naalay dahil sa ‘ti’y namatay.
Pagibig ng Dios ang nag-udyok dahil dito’y nanaog
Dapat ngayon tayo’y maglingkod buhay nati’y ihandog.

 

 

Leave a Comment