0

Ang Tahanan ay Anong Ganda

Ang tahana’y anong ganda,
kung Dios ang kasama
Isang nasa at pag-asa,
sa pagpapahinga.

Anong sarap na pakinggan,
kay Jesus na ngalan
Binibigkas sa tahanang,
may pitag at dangal.

Tahanang dumadalangi’y,
panatag at tambing
Magkasama sa tiisin,
dalamhati’t aliw.  Amen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *