0

Ang Tahanan ay Anong Ganda

Ang tahana’y anong ganda,
kung Dios ang kasama
Isang nasa at pag-asa,
sa pagpapahinga.

Anong sarap na pakinggan,
kay Jesus na ngalan
Binibigkas sa tahanang,
may pitag at dangal.

Tahanang dumadalangi’y,
panatag at tambing
Magkasama sa tiisin,
dalamhati’t aliw.  Amen.

 

Accad

My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *