Ang Tinig ng Manunubos . UCCP AKO

Ang Tinig ng Manunubos

Narinig ko ang anyaya, anyaya ng Manunubos
Narinig ko ang anyaya, S’ya ang sundin dalhin ko ang krus

Susunod ako sa hardin, susunod na may paggiliw
Susundan ko S’ya sa hardin, kahit saan Siya’y susundan.

Si Jesus aking susundan, susundan ko sa hukuman
Si Jesus aking susundan, susundan ko kahit na saan.

At ako’y kanyang bibigyan, ng hinahanap kong buhay
Bibigyan ako ng tanglaw, susundan ko kahit na saan.

 

Leave a Comment