Angheles ay Nagsialay . UCCP AKO

Angheles ay Nagsialay

Angeles ay Nagsialay-Crown of Thorns

Angheles ay Nagsialay
MASP 235

Angheles ay nagsialay
kay Jesus na mahal
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.

Sa lumikha ay gumalang,
Israel na bayan;

At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.

Ang bawat lahi at bayan
sa kanya’y magalang;
A
t kanilang pinutungan.
Koronang marangal.
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.

Hwag limutin taong banday
si Cristong nabuhay;
At siya’y ating putungan,
koronang marangal.
At siya’y ating putungan,
koronang marangal.

Ang mga lipi at angkan
sa sangsinukuban,
At siya’y ating putungan
koronang marangal.
At siya’y ating putungan
koronang marangal.

Nang sa kaniyang paanan
pala ay makamtan,
At siya’y ating putungan
koronang marangal.
At siya’y ating putungan
koronang marangal.

Leave a Comment