Araw ito na Nais Kong Matagpuan . UCCP AKO

Araw ito na Nais Kong Matagpuan

Araw ito na nais kong matagpuan ang aking Dios!
Nadarama ng puso ko, kalagakan ko ay lubos.

REFRAIN
Ang galak natamo, nilimot N’ya ang sala ko;
Ang utos ay susundin, dapat akong manalangin.
Ang galak natamo, nilinis N’ya ang sala ko.

Araw ito panata ko, na iibigin si Kristo!
Buong galak na aawit, sa dambana N’ya’y lalapit.

Matapos na ito’y gawin, ako’y sa Dios S’ya ay akin
Ang Dios lamang ang susundin, tinig Niya ang diringgin.

Tahimik ang aking puso, na kay Jesus nakatuon,
Dina ako hihiwalay sa piling ng Panginoon.

 

Leave a Comment