Accad . UCCP AKO

October 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA 9th Sunday in Kingdomtide/United Church Men Sunday   PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA INTROIT                  “Ang Paghahari ng Dios”     AIK 45 Ang paghahari ng Dios ay hanapin at ang kanyang kat’wiran At ang lahat ay dagdag mong kakamtan, Alelu-Aleluya. PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Sa pasimula ang Espiritu ng … Read moreOctober 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Lingkod ng Dios, Ang Kapwa Mo’y Ibigin

Lingkod ng Diyos ang kapwa ay ibigin Dios ang kasama sa gayong gawain Ang gayong tao’y sadya ang simulain May awit at sigla ng damdamin. Ang pag-ibig ni Cristo ay isaysay Yamang tayo’y pinagpala ang buhay Hanapin ang naliligaw sa daan Balo’t ulila’y dapat tulungan. Ating sundan ang landas na dinanan Ang gawaing naging sanhi … Read moreLingkod ng Dios, Ang Kapwa Mo’y Ibigin