Biyaya at Buhay sa Lupa at Lawa-Hamon sa Nagbabagong Panahon

Teksto:

Genesis 1:1-2:6; Romans 12:2

Paunang Salita

Magandang umaga sa ating lahat na nabubuhay sa kanayunan. Walang ibang puedeng panggagalingan ng ating ikabubuhay bilang mga tao kundi mula sa lupa at sa tubig, karagatan, o lawa gaya dito sa Laguna.

Patunayan natin yan na napakarami ang biyaya na ating tinatamasa na di natin akalain na ang mga ito’y mawawala kung di natin mapangalagaan.

Magandang ating isa-isahin na banggitin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa ating ng Panginoon.

Unang araw

♦liwanang- gabi at araw 

Pangalawang araw

♦kalawakan o langit

Ikatlong araw

♦ karagatan at lupa

♦mga halaman

Ikaapat na araw

♦mga tanglaw-buwan, araw, mga bituin

Ikalimang araw

♦mga isda-malalaki at maliliit

♦mga ibong-malalaki at maliliit

Ikaanim na araw

♦mga hayop-mababangis, maiilap at maamo

♦tao

Sadyang pinagpala ng Diyos ang kalupaan na may sapat at malinis na tubig gayon din ang mga halaman, nga ibon at hayop.

Originally, mga organic-ibig sabihin ay malayo sa nakalalason at nakapipinsalang mga elemento.

At kanyang itinagubilin o ipinagkatiwala sa ito sa tao bilang hardinero o magsasaka.

 

1. Balik-tanaw sa mga ipinanganak ng 1960s

Biyaya at Buhay sa Lupa at Lawa-Hamon sa Nagbabagong Panahon-Mt. Cagua by Wikipedia

Ano ang mga biyaya na inyong nagisnan mula sa kagubatan?

 • Malalaking puno ng kahoy
 • Wild fruits
 • Mga sapa
 • Wild life

Sa mga nagkakaingin ano pinagkaiba ng mga uhay ng mga palay na inaani mula noon at ngayon?

 • Malalaki ang uhay ng palay kahit hindi ginagamitan ng abuno.
 • Mga laman ng mga root crops ay malalaki at malulusog.

Ano ang kaibhan ng ilog noon at ngayon?

 • Noon ay malinaw ngayon ay malabo
 • Noon ay nilalanguyan at puedeng lunukin ang tubig at hindi sumasakit ang tiyan. Ngayon kaya?
 • Noon maraming biya, palos, karpa na hinuhuli sa pamamagitan ng pamimingwit at pagpapana ngunit bawat pamilya ay siguradong may mahuhuli at mauulam na libre at walang bayad kung sila’y maging matiyaga

Ngayon halos ang mga bundok ay kalbo na.  Kung may makikita man tayong mga punong kahoy ay maliliit at hindi gaya noon na may mga dambuhala.

Ang mga ibon ay lumayo na maging ang mga hayop gaya ng mga usa, baboy-ramo, bayawak at iba pa. Kung hindi lumayo ay ngaubos na.


2. 
Balik-tanaw sa kalagayan ng Laguna Lake noong 1960s at ngayon.

 • Ang sigurado sa mga panahong iyon ay maganda ang tubig ng lawa, lalo na ang mga tributaries na ilog.
 • Siguradong ang mga isda ay hindi ka mangangamba na ikaw ay magkakaroon ng food poisoning dahil sa ito malinis at hindi toxic.
 • Siguradong may panahon noon na walang nagsasabi na akin itong ektarya ng tubig ng lawa at bawat pamilya ay may kalayaan na sumisid saan man sa lawa upang manghuli ng para sa kanyang luncheon, dinner, o breakfast.

Biyaya at Buhay sa Lupa at Lawa-Hamon sa Nagbabagong Panahon-Laguna Lake

Ngayon ano ang kalagayan ng Laguna Lake?

Ayon sa Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) ang:

 • Laguna Lake is a major source of fisheries in the Philippines
 • It produces about 80,000-90,000 metric tons of fish per year
 • An estimated 13,000 fishermen depend on the lake for their livelihood
 • The lake can still sustain its environmental services but is threatened by land conversion, soil erosion, contamination from pollution, and global warming.

Threats to Laguna Lake

Brought about by uncontrolled development, population growth, and industrialization

 • the lake serves as a huge waste sink for solid and liquid waste coming from households, cropland areas, industries, livestock, and poultry production as well as fishery activities.
 • pollution is carried as surface run-off through the sub-basins of the lake. Polluted waters from the Marikina and Pasig rivers also flow into the lake.
 • over 60% of the 15 million inhabitants of the lake area dump their domestic waste into either the lake or its many tributaries.
 • forty-seven percent of this waste is made up of agricultural elements, 30% is domestic and the remaining 30% industrial waste.
 • quarry operations and limestone extraction caused denudation of the forest and siltation of the lake and its tributary rivers in the Rizal province area.
 • water pollution and eutrophication are a major environmental concern, especially in the West Bay.
 • flooding in the region is not only limited to the Metro Manila area, especially during a strong typhoon.

Ano ang kaibhan noon at ngayon sa usapin ng kalagayan ng lupa at mga ilog at lawa ng Laguna?


3. Hindi Nagkulang ang Diyos ngunit mapang-abuso ang tao.

Ang katotohanan ay inihanda ng Diyos ang biyaya upang ang buhay ay sagana. Kaya nga po marunong ang Diyos dahil inuna niya lahat ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga makakain ng tao.

Hindi nagkulang ang Diyos at hindi niya idinamot ang mga biyaya na siyang nagpapaging-ganap sa buhay na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin.

Ngunit naging mapang-abuso ang tao, naging gahaman at sa gayo’y inumpisahan niyang itumba ang mga kahoy upang ito’y ibenta at lumamang sa kanyang kapitbahay.

Inumpisahan niyang tubain ang mga ilog at nilunok ang mga original na mga isda na hindi alam ng kanyang kapitbahay.

Inumpisahan niyang dumhan ang paligid sa pamamagitan ng mga plastic at mga liquid na nakalalason na dahilan ng pagkakait ng buhay mula sa maliliit hanggang sa malalaki, mga hayop hanggang sa mga tao rin.

Ang minsan lang ginawa ng tao sa kagubatan at kailogan ay nagdulot ng sakuna na mananatili ng ilang siglo sa yugto ng panahon at kasaysayan. Ito ang kasalanan ng mga magulang nagpaparusa sa mga kaanak-anakan, mga angkan , at henerasyon.

Bakit natin nasasabi ang mga ito? Dahil tayo ay nagising sa isang kanayunan. Isang bahagi at aspeto ng buhay na may malalim na kahulugan kung paano ang Diyos ay nagmamalasakit sa buhay.

Ipinakita niya na sapat ang kanyang biyaya kung ito’y pangalaan upang manatili ang kayamanan at masustentuhan ang buhay.


4. Ang Hamon sa atin bilang mananambapalataya

Ang hamon sa atin ngayon ay paano tayo maging patuloy na kasangkapan ng Diyos upang maging bahagi sa pagpapanauli ng kasagaan, kayamanan mula sa lupa at sa tubig ilog man, lawa, o karagatan.

Kung ang mga kahoy na nilikha ng Diyos ay umusbong at lumago mula pagsibul hanggang limapu at isang siglo upang maging kapakipakinabang ang minsang pagsira ng tao sa isang panahon ay aabutin din ng isang siglo o mas higit pa upang maibalik ang patuloy na biyaya.

Ang hindi magagawa ng tao hindi niya maibabalik lahat ng species na kanyang sinira, kahit magtanim ay hindi kasingganda ng design ng Diyos mula sa maliliit hanggang sa malalaki.

Bilang mga tao sa kanayunan ay saksi tayo sa mga ginawa ng Diyos na kailanman hindi mapapantayan ng tao sa kanyang naisip na mga alternatibo sa ngayon panahon.

Tayong na sa kanayunan ay lubos na pinagpala ng Diyos dahil tayo ang direkta na nakakita ng kamanghamangha na ugnayan ng kanyang mga nilikha at nadama natin ang kanyang pagmamahal sa buhay kaloob.

Bagamat tayong mga magsasaka at mangingisda na pinagpala ng Diyos ay kailangan din natin na magsisi at patuloy na magsisi dahil naging taksil tayo sa isang panahon na sa ngayon ay labis-labis na ating gustong makita muli ay hindi na mangyayari dahil maging ang ating kaapo-apohan ay magdurusa sa bunga n gating pagkakasala.

Gayon pa man, hindi tayo paalisin ng Diyos sa kanyang biyaya.  Ibinigay niya sa atin ang karunungan upang ating makita ang kahulugan ng buhay sa patuloy na paginog, pagikot ng panahon.

Magbago man ang panahon ay sana hindi magbago an gating pagpapahalaga sa ating buhay bilang mga tao sa kanayunan.  Malapit ang Diyos sa atin.  Nagsasalita ang Diyos sa atin, hinirang tayo ng Diyos na kanyang mga propeta upang ipahayag ang mensahe ng Diyos sa mga hindi nakakaintindi sa kanyang layunin.

Ating mahalin ang lupa at tubig at lahat ng kanilang nilalaman dahil ang mga ito ay buhay. Kung wala sila tayo ay mawawala rin.  Amen.

2 thoughts on “Biyaya at Buhay sa Lupa at Lawa-Hamon sa Nagbabagong Panahon”

 1. Well I just access your website and I tried translating in English but It wasn’t successful, well I see you reference bible verses and I also appreciate things that deals with the spiritual ,I just read Genesis1 and it talked about story of creation thou I have read the story of creation over times and I hope you can start posting in English so I can gain something from your article.Thank you. 

  Reply
  • Hi, Clement. Thank you for your desire to be a part of this discussion however it’s written in foreign language you don’t understand.

   The title speaks of the Life basically depends on the soil and water and its a great challenge for us to restore and continuously defend it because they are exploited and abused.

   Reply

Leave a Comment