0

Boong Makakaya ang Ibigay    

Boong makakaya ang ibigay,
utos ng Panginoon sa ‘ting tanan;

Gawing di dahil sa kagantihan,
kundi sa papuri sa lumalang.

KORO:

May pala ang bawat gawain,
ngunit boong kaya ang bilin.

Talento ma’y munti, gamitin din,
ukol kay Jesus ang lahat natin.

Pagpuri ng tao’y wag asahan,
pagsang-ayon ng Diyos ang kaylangan

Bawat inisip o ginawa man,
kung mabuti ay may kagantihan.

Darating ang gabi at hihimlay.
Gumawa’t ginawa’y hahatulan.

Tayo nawa’y kanyang masumpungan,
na marapat sa kapahingahan.

 

 

Accad

My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *