Boong Makakaya ang Ibigay    

Boong makakaya ang ibigay,
utos ng Panginoon sa ‘ting tanan;

Gawing di dahil sa kagantihan,
kundi sa papuri sa lumalang.

KORO:

May pala ang bawat gawain,
ngunit boong kaya ang bilin.

Talento ma’y munti, gamitin din,
ukol kay Jesus ang lahat natin.

Pagpuri ng tao’y wag asahan,
pagsang-ayon ng Diyos ang kaylangan

Bawat inisip o ginawa man,
kung mabuti ay may kagantihan.

Darating ang gabi at hihimlay.
Gumawa’t ginawa’y hahatulan.

Tayo nawa’y kanyang masumpungan,
na marapat sa kapahingahan.

 

 

Leave a Comment