Buhay kay Kristo

Buhay kay Kristo buhay na laan;
laang maglingkod habang may buhay.

Ang buong oras ipaglilingkod,
ito ang daang hahantong sa Dios.

Refrain:

Handa ako O Kristo gawing Iyong lingkod;
nang dahil sa dugo Mong sa krus ay nabuhos.

Ang puso ko ay gawing tronong maalindog.
Ang buhay ko ay Iyo na, Kristong Mananakop.

 Lapit kay Kristo sundin tuwina.
Sa krus napako labis nagdusa.

Dahil sa ating taglay na sala.
Dinggin ang tawag, Kanyang anyaya.

Kahit kaylan man, kahit nasaan.
Aking susundin utos Nyang banal.

Handang magdusa kung s’yang kaylangan,
ituturing kong tungkuling tunay.

Yaring buhay ko hawakan, Hesus.
At buong sikap ipaglilingkod.

Pusong naligaw ay idudulog.
Ilalapit ko sa Iyo, Hesus.

 

Leave a Comment