Buong Sigla't May Pag-ibig . UCCP AKO

Buong Sigla’t May Pag-ibig

Buong sigla’t may pag-ibig,
ang lahat umaawit.

Puso nami’y nawawangis
sa liryong sakdal dikit.
Ang bahid ng kasamaan
naparam sa pag-ibig.

Batis ng tubig ng buhay
ang tanging lumilinis.

Ang likha mong bagay-bagay
sa buong sanlibutan,

at sampu ng lupa’t langit
pawang pag-aawitan.
Ang mga tala at anghel
nagpuring di naliban.

Kahit ibo’y umaawit
tanda ng kagalakan
.

Bawat taong nagkasala
ay iyong nililinis,

kung tunay na nagsisisi
at sa ‘yo’y magbabalik.
Buong puso na lalapit
sa utos di lilihis.

Buhay nami’y bigyang tanglaw
at turuang magtiis.

Magsasamang may awitan
ang ligtas na nilalang,
ang hari ng mga hari
pag-ukulan ng dangal.
Mag-aawitang walang humpay
at ating makakamtan.

Ang layuning ating nais buhay
na walang hanggan. Amen.

 

 

Leave a Comment