Business Ethics at UCCP

By: Noel Duhaylungsod

 

19 Oktubre 2017

Pastor Teodoro Onate, Coordinator
Kapatid Emerenciana Realeza , Tagapangulo
Laguna 2 District, Siniloan, Laguna
UCCP-NESTCON

CC: Pastor Victor Paller, Conference Minister
Lahat ng Pastor sa Laguna 2 District
Lahat ng Tagapangulo ng Iglesya Lokal na nasasakupan ng Laguna 2 District
Also, emailed to addresses that I have

 

Mahal na Pastor Biboy at Kapatid Emer,

Nawa’y maako nga ang maayos na kalagayan at kapayapaan nating lahat bilang mga anak ng Diyos. Dangan lamang ay mahirap basta maisantabi ang nararamdaman lalo’t higit na naisiwalat na ang mga libag natin sa publiko. Pinagsisikapan kong maging panatag pero hindi po ako payapa.

Hindi ako tiyak sa mga narining ko lalo na ang pagkakasunod ng mga dokumento. Sa kalakhan ay ganito umusad ang usapin:

April 2016- Sulat ng Commission on Christian Stewardship and Resource Development tungkol sa kapangyarihan nito in relation with the corporative business initiatives of the Church.

October 2016- Report of study ng Faith and Order Commission on the corporative Business character ng inisyatiba ng Iglesya

August 2017- Notes ng Faith and Order Commission tungkol sa 12 June 2017 na pulong ng mga Pastor (Obispo) tungkol sa usapin

October 19, 2017- Narining ko habang binabasa mula sa Facebook ang sulat ni Pastor Everett noong Oktubre 15, 2017 tungkol sa corporative business na pinasukan ng Iglesya

Nalulungkot ako na ang Iglesya Lokal ay wala sa usapin ng kabuuang Iglesya. Tila ang Iglesya ay binubuo ng nasa pamunuan na ilang tao lamang. Ipagpaumanhin ninyo kung sabihing tila hypocrite tayo (sorry for the usage; walang ibang termino) dahil sa pagmimisyon natin para sa demokratikong karapatan ng bawat tao habang sa loob natin ay naitsapuwera ang Iglesya Lokal sa usaping theological at doctrinal pa man din na napakahalaga sa buhay bilang isang pamilya. Para bang ang mga ito’y itinago at bumulaga na lang (sa akin  ay 2:30pm October 19, 2017); na ang katauhan ko pala ay naipagbili na sa corporate business world. Sa facebook pa naman na napaka fluid ang system na pick-up ang balita. Samantala, ako ay may mga reservations pa sa pamamaraan ng social media natin (internet based) bagaman ay extensive ang gamit ko sa teknolohiya partikular ang emailing system. Darating din ang yugto marahil, na dahil sa pangangailangan ay magbukas ako ng ‘facebook account’ at maari pang ibang social media facility through the internet. Aabutin ko rin ang UCCP facebook account. Napapansin ko ngang walang sumasagot sa emails patungong pamunuan ng Iglesya. Samakatuwid, ay iiwan ko sa inyo kung sa tingin ay makakatulong kung kaya ay dapat nasa facebook ang sulat na ito.

Salamat sa pagtanggap ninyo ng sulat ko na may panalangin na ang decorum natin bilang isang pamilya ng Diyos ay panatilihin sa lahat ng panahon na pagtatalakayan ang sumusunod:

  • Ano ba ang theology o ethics natin sa usaping pagkakakitaan (‘business ethics’) bilang Iglesya ng Hesus na naniniwalang nakakapagbago (transformative) ang doktrina ng kaligtasan. Sa usaping kaunlaran (development), ang kita sa negosyo na corporative business ang katangian kagaya ng sinasagawang negosyo ng globalization, ay tunay bang makakapagunlad at makakapagbago sa atin, kapwa, at ng pamayanan. Puspos kaya ang kaligayahan ng Iglesya na may ‘kaunlaran’ dahil sa may pera, maraming facilities, retirement benefits ng manggagawa, may dalawang corporations na nagpapatakbo ng business investments, atbp., samantalang ang pamayanan ay patuloy pang padausdos sa laylayan at hinuhubaran ng dignidad. Hindi kaya nahila na tayo sa fetishism o’ materyalismo o’ pera at kapangyarihan na halos kaakibat sa tinatawag na ‘institutional retrogression and/or decay’ kaysa sa tunay na paglago o pagunlad ng mananampalataya?
  • Ano ba ang theology o’ ethics natin tungkol sa demokratikong pamamalakad (leadership ethics) ng institusyon tulad ng ating Iglesya. Isa sa aking natutunan sa buhay ay ang pagiging bukas (transparent/open) at sensitibo sa pananaw at kaisipan ng kasapian, sangay, at mga lider. Nagagawa ng lubusan at fulfilling ang mga ito kung sinusunod ang naitakdang proseso ng institusyon. Ang kabaligtaran ay anarchical leadership na malimit nahahantong sa maraming pagkakamali at lalo na sa hindi pagkakaunawaan. Batay sa aking narinig ay sinagasaan ang demokratikong proseso ng Iglesya pati na ang pagbalewala o pagsawalang silbi ng mga estuktura na ating itinayo (technically as instituted infrastructure) upang maayos ang kilos ng institusyon at mapasinop pa ang misyong ating tinanggap. Ano kaya ang problema natin at bakit disconnected ang claim sa nakikita sa gawa?
  • Ano ba ang theology o’ ethics natin tungkol sa kapangyarihan (power relations ethics) ng nasa pamunuan at kasapian kung tayo’y nagkakaisa sa doktrina ng kapangyarihan na ang Iglesya Lokal ang locus ng ministry samakatuwid ay primaryang kasama sila sa mga proseso tulad ng pagdesisyon kung tayo ay maging businesswoman at businessman sa pamamaraan ng corporate business ng mundo. Sa pagtanaw ko ay hindi sapat at lalong hindi wasto ang argumento na may mga pinili tayong lider kung kaya’y hindi na kailangan ang concrete na boses ng Iglesya Lokal kahit na sa usaping theological at doctrinal. Ganon din ay dapat lang itanong kung anong kapangyarihan na mayron tayo ng ipagkatiwala ang mga rekurso ng Iglesya?

Kailangang makakuha ng lahat ng dokumento at mapagaralan ng mabuti. Samantala , ay maghikayatan tayo na samasamang pagisipan at pagusapan ang mga nangyayari sa Iglesya at gumawa ng mga aksyon bilang mga kaanib ng Iglesya. Kung iba ang dynamics natin sa Iglesya Lokal kaysa sa national na pamunuan ay tiyak naman na pakikinggan ang Iglesya Lokal sapagkat naroon ang misyong ginagampanan ng UCCP. Para sa akin ay incidental ang pamunuan sa ating institusyon na may tradisyon ng collective leadership.

Salamat na mapakapag ‘unload’ ako sa inyo mga mahal kong kapatid, sapagkat ako’y nababahala sa mga nangyayari. Medyo gumaan din ang kalooban. Hibalo ko nga gamay lang ang naiabot sa ako kabahin niining hisgutanan. Pero medyo bugat ang pagdawat nako sa ‘news’ labi na kay gikan sa usa ka Pastor. Sapay kuma ket makita tayo iti napudno, ngem masapul nga iti mga lider tayo (proponents, signatories, incorporators, officers, and members of the two corporations) ket rumuwar ida from their power shells and talk on the level. It will be a discussion amongst Pastors and the lay membership of UCCP.

Now I suspect (sorry, ganito tuloy ang naisip ko) that as early as 2015, the national leadership has initiated the ‘corporative businessistic’ track. In the NESTCON February 2016 Annual Conference, the Treasurer talked at length about commercial business ventures that the Church could go into during the presentation of his report, which I did not expect because I wanted a real finance situationer. Anyways, then, I dismissed this as ‘having too much eagerness to help,’ although I surfaced few questions to Pastors who travelled with us on our way back home. I remember I zeroed in on the theology and ethics of coopting the corporative business model and the quest for good life. One theoretical case that I threw was (in context): is it Biblically correct to lease the Bicol property to McDonalds which sells beef meat-for-burgers produced from devegetated Amazon forests of Brazil and dehumanized indigenous peoples. Certainly, grazing in the Amazon jungle contributes to global warming. [However, what if the renter is an organic food supermarket; my issue then would be – are the organic foods being sold produced by community farmer-owners or by the monopoly corporate farm?].  Actually, there are many associated serious issues on the cited example. And so, how spiritually upright is our theology or ethics on natural resource utilization, (include also cultural ecology, creation) and the climate change problematique that is caused by so-called development. Will I be spiritually fulfilled with a retirement package from the proceeds of the lease? Katahimikan ang sumunod at nagpatuloy kaming naglakbay na magkakapit bisig.

 

Pagpalain tayong lahat.

 

Kay Kristo,
Nonol (noelc.duhaylungsod@gmail.com)

 

Leave a Comment