https://86ce1hb71ar46y1i4kl3rcxp4c.hop.clickbank.net/ Calendar Planner . UCCP AKO

September 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN SA PAGSAMBA September 8, 2019 3rd Sunday in Kingdomtide   PANIMULANG TUGTUGIN                  PAGNINILAY                 “Train up a child in the way he should go but be sure you go that way yourself.”   —                          Charles Spurgeon … Read moreSeptember 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

September 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN SA PAGSAMBA September 1, 2019 2nd Sunday in Kingdomtide   PANIMULANG TUGTUGIN                     PAGNINILAY       “Christian Education starts at home, nurtured  in the church and shared in the community.”      -Unknown  PROSESYONAL PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA TAWAG SA PAGSAMBA  Patnugot: Nasaan ang mga tagapagturo sa ating kalagitnaan na gagabay sa atin sa pagkatuto? … Read moreSeptember 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

August 25, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA Agosto 25, 2019 1st Sunday in Kingdomtide   PAGNINILAY :   “God isn’t looking for people of great faith, but for individuals ready to follow Him.” -Hudson Taylor  PROSESYONAL  TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: “Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa, Ang pangalan niyang banal purihin mo sa      tuwina.” Kapulungan: “ Ikaw, … Read moreAugust 25, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

August 18, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA Agosto 18, 2019   PAGNINILAY:     “In the midst of issues and some development, the church should stand firm On her faith as being disciple and servant of God.  ……The church should firmly discern to the sign Of times especially the unjust and unequal opportunity offered by the state.” PAG-AAWITAN PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot … Read moreAugust 18, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

August 11, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA August 11, 2019-9th Sunday After Pentecost PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Halika, Banal na Espiritu at kami ay puspusin; puso ay hipuin, pagmamahal     at kapayapaan ay padaluyin. Kapulungan: Puso’t kaluluwa namin ay ihanda, sa pagpupuri sa Dakilang Manlilikha. Patnugot: Kung sa sariling kakayahan lamang … Read moreAugust 11, 2019 Kaayusan ng Pagsamba