Environment .

Category: Environment

Biyaya at Buhay sa Lupa at Lawa-Hamon sa Nagbabagong Panahon

Teksto: Genesis 1:1-2:6; Romans 12:2 Paunang Salita Magandang umaga sa ating lahat na nabubuhay sa kanayunan. Walang ibang puedeng panggagalingan