Eucharist . UCCP AKO

Ang Eukaristiya

Ang kahulugan ng eukaristiya sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay siyang lakas natin na magpapatuloy sa pagaalaala at pagsasabuhay sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Ang mga sumusunod ay makakatulong sa ating pang-unawa kung ano ang eukaristiya. Teksto: 1Co 11:23  Sapagka’t tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo; na ang … Read moreAng Eukaristiya