Recyclable Liturgies . UCCP AKO

December 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba December 22, 2019 4th Sunday of Advent PANIMULANG TUGTUGIN PAGBUBULAY:  “Tayo ay nasa huling Linggo ng ating paghahanda para sa Pagdatal ng Kapanganakan ni Cristo. Katulad ni Jose, batid natin na hindi tayo karapat-dapat na tanggapin Siya sa ating mga puso at sa ating mga tahanan. Hindi dahil na maliit lamang ang … Read more December 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

December 15, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba December 15, 2019 3rd Sunday of Advent   PANIMULANG TUGTUGIN AT PAGNINILAY  PROSESYONAL, PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Nagtitipon tayong lahat sa Pangalan ni Hesus, Kapulungan: Isinilangsa isang abang sabsaban, lumaking puspos ng karunungan at namuhay na kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Nagpakumbaba at … Read more December 15, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

December 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

IKALAWANG LINGGO NG PAGDATAL Linggo ng Karapatang Pantao Disyembre 8, 2019 SANDALI NG PAGNINILAY (sa saliw ng malumanay na himig) PAGDAKO SA MAY ALTAR NG MGA MAY BAHAGI SA PAGSAMBA PAGBUBUKAS NG BIBLIYA AT PAGSISINDI NG KANDILA PAGSISINDI NG IKALAWANG KANDILA NG PAGDATAL  (PANANAMPALATAYA) (sa pamamagitan ng sambahayang nakatalaga) Sa pagsisindi natin ng Ikalawang Kandila … Read more December 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

December 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA December 1, 2019 Linggo ng Banal na Komunyon Linggo ng Sambahayan SANDALI NG PAGNINILAY (sa saliw ng malumanay na himig) PAGDAKO SA MAY ALTAR NG MGA MAY BAHAGI SA PAGSAMBA PAGBUBUKAS NG BIBLIYA AT PAGSISINDI NG KANDILA MGA SALITA NG PAGHAHANDA: Ang Pagdatal ay panahon ng paghihintay at pagtitiwala. Ito rin ay … Read more December 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

November 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA November 24, 2019 Stewardship Sunday 14th Sunday in Kingdomtide ANG KANDILA AT ANG BIBLIA TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Mgakapatid, nagkakatipon tayo ngayong umaga upang ipahayag ang kaparaanan na kung saan   ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan. Kapulungan: Tayo’ypinagpapala ng Diyos! Patnugot: Mgakapatid, nagkakatipon tayo ngayong umaga upang mabuksan ang ating mga … Read more November 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba