Recyclable Liturgies . UCCP AKO

January 26, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA January 26, 2020 3rd  Sunday of the Epiphany NATIONAL BIBLE WEEK Paghahanda Sa Pagsamba Pambungad Na Tugtugin              Pianista (Pagbubukas ng Banal na Kasulatan at Pagsisindi ng Kandila) Awit Prosesyonal      “Buong Sigla’t May Pag-ibig”  AIK 69 Buong sigla’t may pag-ibig, ang lahat umaawit. Puso nami’y … Read more January 26, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

January 19, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA January 19, 2020 2nd  Sunday After the Epiphany PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY Paghahanda Sa Pagsamba Pambungad Na Tugtugin                                 Pianista Prosesyonal (Pagbubukas ng Banal na Kasulatan at Pagsisindi ng Kandila) Tawag Sa Pagsamba Patnugot:  Sa ating pagsamba muli nating pahalagahan at patotohanan ang kagandahan ng buhay na kaloob ng Diyos. Ang buhay nakaugnay … Read more January 19, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

January 12, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA January 12, 2020 1st Sunday after Epiphany Baptism of the Lord PAGNINILAY “Dahil sainyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.  Si Cristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo’y nabautismuhan sainyong pakikipag-isa sa kanya.” -Galacia 3:26-27  PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG … Read more January 12, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

Si Jesus ay Kaibigan

Si Jesus ay Kaibigan, hirap nati’y pinasan, Nagbigay ng kapalarang, Dios ay madalanginan Gaanong lumbay at hirap ang ating dinaranas, Pagka’t di natin ilagak sa Dios ang ating lahat. May tukso ba’t kaguluhan, buhay ba’y tinitikman? Tayo ay huwag manlupaypay, sa Dios natin isaysay; Si Kristo’y walang katulad kabahagi sa hirap, Ang lahat nating bagabag … Read more Si Jesus ay Kaibigan

January 5, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA January 5, 2020 2nd Sunday after Christmas Communion Sunday, Epiphany Sunday   Sarilinang Pagninilay/ Pagsisindi ng mga Kandila Ang Kapulungan sa Pagsamba (Awit 147:12-20) Patnugot—12 Purihin mo ang Panginoon, Oh Jerusalem; purihin mo ang iyong Dios, Oh Sion. Kapulungan—3 Sapagka’t kaniyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga pintuang-bayan; kaniyang pinagpala ang iyong mga … Read more January 5, 2020 Kaayusan ng Pagsamba