Recyclable Liturgies . UCCP AKO

October 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA 9th Sunday in Kingdomtide/United Church Men Sunday   PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA INTROIT                  “Ang Paghahari ng Dios”     AIK 45 Ang paghahari ng Dios ay hanapin at ang kanyang kat’wiran At ang lahat ay dagdag mong kakamtan, Alelu-Aleluya. PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Sa pasimula ang Espiritu ng … Read moreOctober 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

October 13, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH Let us ever be watchful and continue in god’s work of bringing Shalom here on earth that includes our Lumad sisters and brothers. Let us continue alongside them in their fight for self-determination and their right to ancestral domain. Let us say NO to forced displacements, land grabbing, school closures, extra-judicial killings, … Read moreOctober 13, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

October 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH Let us ever be watchful and continue in god’s work of bringing Shalom here on earth that includes our Lumad sisters and brothers. Let us continue alongside them in their fight for self-determination and their right to ancestral domain. Let us say NO to forced displacements, land grabbing, school closures, extra-judicial killings, … Read moreOctober 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

September 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

CHRISTIAN EDUCATION MONTH 6TH Sunday in Kingdomtide September 29, 2019 KAAYUSAN NG PAGSAMBA PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                Pianista (pagsisindi ng kandila at pagbubukas ng Biblia) TAWAG SA PAGSAMBA  (Para sa mga nagdidiriwang ng Linggo ng mga Bata) Patnugot:  Sinabi ni Hesus, … Read moreSeptember 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

September 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Christian Education Month Fellowship of the Least Coin Sunday Sept. 22, 2019   KAAYUSAN NG PAGSAMBA   PAGHAHANDA AT MGA PAGNINILAY PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA(Piling talata mula sa Awit113) Patnugot: Magpuritayong Bayan ng Diyos! Ang ngalanni Yahweh ay dapatpurihin. Kapulungan:  “Ang kanyangpangalan ay papupurihanmagmulangayo’t magpakailanman,” Patnugot: “buhat sa … Read moreSeptember 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba