Kalooban Mo’y Siyang Sundin

Kalooban mo’y siyang sundin, putik ako na huhugisin, Ayon sa ibig mo ay gawin, handa ako na ‘yong yariin. Kalooban mo nawa’y gawin, ako ngayon ay ‘yong subukin, Ako’y hugasa’t paputiin, nakatugnong ikaw’y hihintin. Kalooban mo s’ya mong sundin, ako’y tulungan ang dalangin Kapangyarihan sa iyo rin, hipuin mo at pagalingin. Sundin mo ang ‘yong […]

Continue Reading

Nasa ni Jesus sa Akin

Nasa ni Jesus sa akin ako ay magningningKahit ano mang gagawin siya’y lualhatiin. Koro:Magningning, magningning, ang nais niya sa akinMagningning,magningning upang siya’y purihin. Ang kanyang nasa’y makitang magiliwin twinaMagalak at maligayaakong mahal niya. Ako’y kanyangtutulungan upang di masinsayKanyang ganda’y namamasdan sa kimkim na buhay. Kay Jesus magigingsinag ako’y magsisikapSusundin ko bawatoras magpahanggang wakas.

Continue Reading

Tunay Ka at Tapat-UCCP AKO

Tunay ka at tapat aming pag-asa, O Dios sa “Yoy walang lungkot dusa Di ka nagbabago sa “Yong paglingap, tunay Ikaw Ama, di lilipas Chorus: Ang Dios nati’y wagas! Tunay S’ya at tapat! Araw-araw aming namamalas; Sa Iyong pag-ibig maaasahan Ang aming hihingin ay kakamtan. Kahit na taglamig o tag-araw man, araw, buwan, tala ay […]

Continue Reading

Twina’y Magagandang Awit-UCCP AKO

Twina’y magagandang awit, at salirang tinig Ay mairog  na magsulit, buhay ay nagkamit. Hanggang kawakaswakasan, ay hindi mabilang Ang pagpuri sa Dios iyalay sa pagtanaw ng utang. Lwalhati at pagpapala, ang sa ati’y handa Upang doo’y magkamit nga ng laan niyang twa, Ang pangako ngang matibay, kay David na hirang Ibinukod na tanging angkan na […]

Continue Reading

Sinoman A Makangngeg Timekna-uccpako

Sinoman a makangngeg timekna, naimbag a damag ti isaknapna  Naayat nga Ama awagannaka; uray sinoman umay. KORO: Sinoman a mayat umaykoma;  Ipanna ti damag tay-ak ken bantay Amin ditoy lubong ayan ti parsua, Uray sinoman umay. Sinoman nga umay di agtaktak, Itan ta ti ruangan silulukat pay  Biag nga agnanayon awan inggana, Uray sinoman umay. […]

Continue Reading