Hymns . UCCP AKO

Ako’y Lugmok na sa Dilim

Ako’y lugmok na sa dilim, nang Cristo’y dumating Sa liwanag na maningning ulap nalaginlin. KORO: Ilaw, ilaw sa aking buhay, ilaw, ilaw sa boong daan Nang kanyang iligtas sala’y naparam Sa aki’y nakintal ang pagmamahal. Langit ma’y takpan ng ulap, magngalit ang kidlat At magdilim man ang lahat diwa’y may liwanag. Sa paglakad ko sa … Read moreAko’y Lugmok na sa Dilim

April 28, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA April 28, 2019 First Sunday After Easter SANDALI NG PANANAHIMIK AT PAGHAHANDA PROSESYONAL PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA † TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Narito tayo ngayon upang ating ipagpasalamat sa Panginoong Jesus ang pag-ibig Niya sa atin. Kapulungan: Maraming salamat Panginoon sa Iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Papurihan Ka at … Read moreApril 28, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Angheles ay Nagsialay

Angheles ay Nagsialay MASP 235 Angheles ay nagsialay kay Jesus na mahal At kanilang pinutungan. Koronang marangal. At kanilang pinutungan. Koronang marangal. Sa lumikha ay gumalang, Israel na bayan; At kanilang pinutungan. Koronang marangal. At kanilang pinutungan. Koronang marangal. Ang bawat lahi at bayan sa kanya’y magalang; At kanilang pinutungan. Koronang marangal. At kanilang pinutungan. … Read moreAngheles ay Nagsialay