Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

October 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH Let us ever be watchful and continue in god’s work of bringing Shalom here on earth that includes our Lumad sisters and brothers. Let us continue alongside them in their fight for self-determination and their right to ancestral domain. Let us say NO to forced displacements, land grabbing, school closures, extra-judicial killings, … Read moreOctober 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

September 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

CHRISTIAN EDUCATION MONTH 6TH Sunday in Kingdomtide September 29, 2019 KAAYUSAN NG PAGSAMBA PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                Pianista (pagsisindi ng kandila at pagbubukas ng Biblia) TAWAG SA PAGSAMBA  (Para sa mga nagdidiriwang ng Linggo ng mga Bata) Patnugot:  Sinabi ni Hesus, … Read moreSeptember 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

September 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Christian Education Month Fellowship of the Least Coin Sunday Sept. 22, 2019   KAAYUSAN NG PAGSAMBA   PAGHAHANDA AT MGA PAGNINILAY PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA(Piling talata mula sa Awit113) Patnugot: Magpuritayong Bayan ng Diyos! Ang ngalanni Yahweh ay dapatpurihin. Kapulungan:  “Ang kanyangpangalan ay papupurihanmagmulangayo’t magpakailanman,” Patnugot: “buhat sa … Read moreSeptember 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

September 15, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Christian Education Month 4th Sunday in Kingdomtide September 15, 2019   PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Magdiwang Bayan ng Diyos! Ipagdiwang ang buhay na nasa inyo at ang presensya ni Kristo sa ating kalagitnaan!  Kapulungan: Ang aming mga mata ay mabubuksan, ang kasalukuyan ay magkakaroon ng bagong kahulugan … Read moreSeptember 15, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

September 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN SA PAGSAMBA September 8, 2019 3rd Sunday in Kingdomtide   PANIMULANG TUGTUGIN                  PAGNINILAY                 “Train up a child in the way he should go but be sure you go that way yourself.”   —                          Charles Spurgeon … Read moreSeptember 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba