Lay Formation Program Syllabus .

Category: Lay Formation Program Syllabus

Lay Formation Syllabus-Preaching

PREACHING MINISTRY (Crafted under NESTCON CSRD)   ANG PANGANGARAL DESCRIPTION Ang araling ito ay nagbabalangkas ng wastong  pamamaraan hinggil sa

Lay Formation Program Syllabus-Church Doctrines

Diagnostic Activity (Ipaliwanag sa pamamagitan ng hindi hihigit sa 10 salita): Ang Dios ay nahahayag sa tatlong Persona. Si Hesukristo

Lay Formation Program Syllabus-Bible

TOPIC:          BIBLE  TITLE:         “THE BOOK OF ALL BOOKS”  DESCRIPTION: Ang pag-aaral tungkol sa Bibliya ay tumatalakay sa