Liturgies .

Category: Liturgies

March 3, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba March 3, 2019 Communion Sunday Transfiguration Sunday International Women’s Sunday PAGBUBULAY: “Ang Kwaresma ay akmang panahon ng

March 10, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA March 10, 2019 First Sunday in Lent Color: Purple UCM Biggest Coin Fellowship   PAMBUNGAD NA TUGTUGIN

March 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA March 17, 2019 Second Sunday in Lent Color: Purple PAMBUNGAD NA TUGTUGIN AWIT NG PAGPUPURI AT PROSESYONAL

February 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

LITURHIYANG GABAY February 24, 2019              7TH Sunday after Epiphany           

February 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA   PROCESSIONAL PAGBUKAS NG BIBLIA at PAGSINDI NG KANDILA TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Di ba ninyo alam,