Liturgies . UCCP AKO

August 18, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA Agosto 18, 2019   PAGNINILAY:     “In the midst of issues and some development, the church should stand firm On her faith as being disciple and servant of God.  ……The church should firmly discern to the sign Of times especially the unjust and unequal opportunity offered by the state.” PAG-AAWITAN PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot … Read moreAugust 18, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

August 11, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA August 11, 2019-9th Sunday After Pentecost PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Halika, Banal na Espiritu at kami ay puspusin; puso ay hipuin, pagmamahal     at kapayapaan ay padaluyin. Kapulungan: Puso’t kaluluwa namin ay ihanda, sa pagpupuri sa Dakilang Manlilikha. Patnugot: Kung sa sariling kakayahan lamang … Read moreAugust 11, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

August 4, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA August 4, 2019 8th Sunday after Pentecost, Communion Sunday   PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Ating purihin ang Diyos, na patuloy sa ating  nagmamahal at kumakalinga. Sa kabila ng ating mga kabuktutan, nagpapatawad  kung bukal-puso ang ating pagsusumamo at pagtawag. Kapulungan: Pagpupuri at pagsamba ang … Read moreAugust 4, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Ritwal Sa Libing ng Kristiyano

 Pasasalamat sa buhay ni ___________________________________ Pangalan ng patay/Kapanganakan/Kailan namatay ______________________________ Petsa kung kailan ang libing ________________________________ Loca Church ________________________________ Address   ANG LITURHIYA PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                  PAGBUBULAY: Psa 90:10  Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay pitong pung taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walong pung taon; gayon ma’y ang … Read moreRitwal Sa Libing ng Kristiyano

July 21, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

RURAL LIFE EMPHASIS MONTH 6th Sunday After Pentecost July 21, 2019  KAAYUSAN NG PAGSAMBA PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA PROSESYONAL TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Ang pagsikat ng araw sa bwat umaga ay pagsikat rin ng kagandahang-loob ng Diyos sa ating mga buhay! Kapulungan: Pinupuri Ka namin o Diyos na Dakila! Patnugot: Ang patak … Read moreJuly 21, 2019 Kaayusan ng Pagsamba