Religion . UCCP AKO

Pagkakatiwala ng Pamilyang Kristiyano Para Itaguyod ang Misyon ni Kristo

Ito ang pagninilay mula sa isang layko na kanyang ibinahagi sa naganap na Family Festival noong December 1, 2018 sa PASEO Rizal, Morong, Rizal. Siya ang napiling magbahagi ng Biblico-Theological Reflection sa harapan ng mga tagapakinig na mahigit limang daang katao galing sa mga Iglesia Lokal, Nananambahang Kapulunga, at mga Mission Outreaches mula sa probinsiya … Read morePagkakatiwala ng Pamilyang Kristiyano Para Itaguyod ang Misyon ni Kristo

Lay Formation Program Syllabus-Church Doctrines

Diagnostic Activity (Ipaliwanag sa pamamagitan ng hindi hihigit sa 10 salita): Ang Dios ay nahahayag sa tatlong Persona. Si Hesukristo ay kapahayagan ng Dios na nagkatawang-tao. Sa Banal na Hapunan, maaaring makisalo pati ang mga bata. Sa bawtismo ng bata, ito’y kapahayagan ng pagtanggap sa kaniya sa pamayanan ng pananampalataya. Ang tao ay naligtas sa … Read moreLay Formation Program Syllabus-Church Doctrines

Lay Formation Program Syllabus-Bible

TOPIC:          BIBLE  TITLE:         “THE BOOK OF ALL BOOKS”  DESCRIPTION: Ang pag-aaral tungkol sa Bibliya ay tumatalakay sa Banal na Kasulatan bilang aklat na kinasihan ng Banalin na Espiritu at nagpapahayag ng ugnayan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga Israelita bilang baying pinili ng Diyos hanggang sa pagtagos ng … Read moreLay Formation Program Syllabus-Bible

Concerns Over the UCCP Articles of Incorporation, Constitution and By-Laws

The Congregational Perspective for Church Governance Matthew 18: 18-20 God is Sovereign; Christ is Head of the Church Direct Relationship with God and with one another; flat organization; Authority of leadership by consent of the Congregation; Free, independent and self-sufficient Church; Diversity in unity; fellowship Authority is given to Christ’s gathered people; Agreement of the Gathered … Read moreConcerns Over the UCCP Articles of Incorporation, Constitution and By-Laws