Lay Formation Program Syllabus-Church Doctrines

Diagnostic Activity (Ipaliwanag sa pamamagitan ng hindi hihigit sa 10 salita): Ang Dios ay nahahayag sa tatlong Persona. Si Hesukristo ay kapahayagan ng Dios na nagkatawang-tao. Sa Banal na Hapunan, maaaring makisalo pati ang mga bata. Sa bawtismo ng bata, ito’y kapahayagan ng pagtanggap sa kaniya sa pamayanan ng pananampalataya. Ang tao ay naligtas sa […]

Continue Reading

Lay Formation Program Syllabus-Bible

TOPIC:          BIBLE  TITLE:         “THE BOOK OF ALL BOOKS”  DESCRIPTION: Ang pag-aaral tungkol sa Bibliya ay tumatalakay sa Banal na Kasulatan bilang aklat na kinasihan ng Banalin na Espiritu at nagpapahayag ng ugnayan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga Israelita bilang baying pinili ng Diyos hanggang sa pagtagos ng […]

Continue Reading

Concerns Over the UCCP Articles of Incorporation, Constitution and By-Laws

The Congregational Perspective for Church Governance Matthew 18: 18-20 God is Sovereign; Christ is Head of the Church Direct Relationship with God and with one another; flat organization; Authority of leadership by consent of the Congregation; Free, independent and self-sufficient Church; Diversity in unity; fellowship Authority is given to Christ’s gathered people; Agreement of the Gathered […]

Continue Reading