Simbang Gabi 2018 . UCCP AKO

Simbang Gabi 2018 Part Three

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON: “PAGPAPASAKOP” December  22, 2018   KAAYUSAN NG PAGSAMBA  SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA  PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA ♱ TAWAG SA PAGSAMBA  Patnugot: Halikayo at ating ipagdiwang ang araw na ito na ginawa ng Diyos, magpasakop    tayo sa kanyang banayad    na presensya. Kapulungan: Sapagkat pagkaganda … Read more Simbang Gabi 2018 Part Three

Simbang Gabi 2018 Part Two

Paunang Salita Ito ay kasunod ng naunang bahagi na naglalaman ng mga liturhiya ng gabigabing pananambahan mula December 16 hanggang December 19, ito naman ay December 20 hanggang December 21.   KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON: “KAHANDAAN SA PAGSUNOD” December  20, 2018 KAAYUSAN NG PAGSAMBA  SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA  PAGSISINDI NG KANDILA AT … Read more Simbang Gabi 2018 Part Two

Simbang Gabi 2018 Part One

SIMBANG GABI 2018 LITURGICAL GUIDE  Isang maligaya at makabuluhang pagdiriwang ng kapaskuhan, sambahayang NESTCON! Ating ipinagpasalamat sa Diyos at kinikilala ang pakikipagtuwangan ng mga manggagawa at layko upang balangkasin ang liturhiyang gabay na ito, na naglalayong tayo’y magkaroon ng kaisahan sa pagdiriwang at paggunita sa pagsilang ng ating Manunubos. Nawa’y patuloy tayong bigkisin ng ating … Read more Simbang Gabi 2018 Part One