Statement of Faith . UCCP AKO

Lay Formation Program Syllabus-Church Doctrines

Diagnostic Activity (Ipaliwanag sa pamamagitan ng hindi hihigit sa 10 salita): Ang Dios ay nahahayag sa tatlong Persona. Si Hesukristo ay kapahayagan ng Dios na nagkatawang-tao. Sa Banal na Hapunan, maaaring makisalo pati ang mga bata. Sa bawtismo ng bata, ito’y kapahayagan ng pagtanggap sa kaniya sa pamayanan ng pananampalataya. Ang tao ay naligtas sa … Read more Lay Formation Program Syllabus-Church Doctrines