Dagdagan Mo ang Aming Pananampalataya

Lamentations 1:1-6; 3:19-26; Luke 17:5-10

 

I. Ano ang Pananampalataya?

Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 11:1

Driving force-ito ang magpapakilos sa bawat naniniwala, sa mga samahan, sa Iglesia.

Ang walang paniniwala ay walang pag-asa at maging lugmok sa kinaroroonan. Wala nang mangyayari kundi hintayin ang pagbagsak.

 

II. Halimbawa ng Kawalan ng Pananampalataya

  • Wala nang dumadalo sa kanyang takdang kapistahan (v4)

Dumaraing at nagbubuntong hininga ang kanyang mga saserdote
Nagging panginoon niya ang kanyang kaaway (v5)
Mata’y luhaan at walang umaliw sa kanya kahit isa (v2, 21)

  • Dati’y malaya ay naging bihag-Juda (v3)

Ang dati niyang kaibigan ngayon ay mga kaaway
Wala nang kakampi, hindi na sila tumulong (v19)

 

III. Ang katagang dagdagan mo ang Aming Pananampalataya ay

Isang pamanhik-ng paglago, at kapangyarihan
Mahalaga upang matalo ang mga kaaway

 

Ang Tugon

Kung may kasinlaki ng butil ng mustasa ay sapat na
Ang pananampalataya ay bahagi ng pagiging alipin, hindi idinudulot


Ang Resulta ng may Pananampalataya

  • Mapapalipat ang puno ng kahoy at maitatanim sa dagat (v6)
  • Hindi maikukubli ang katotohanan na ating narinig, nasaksihan sa buhay ng ating mga ninuno.
  • Napakalaki ang kanyang nagawa sa buhay nila bilang mga indibidwal at bilang isang pamayanan.
  • Kung walang pananampalataya hindi natin kayang supilin ang ating sarili
  • Kung walang pananambpalataya hindi natin makita ang tamang landas.
  • Kung walang pananampalataya hindi natin madama, maranasan, at maangkin ang pagiging anak ng Diyos at wala tayong karapatan na magsabi o mamanhik sa Diyos na, igawad mo ang pagpapala.

Ang hamon sa bawat isa sa atin ay sumampalataya ka sa Diyos at asahan mo kahit hindi mo na hilingin ang nararapat saiyo ay kanyang ibibigay dahil mahal niya ang masunuring anak.

Ang ating panalangin, tanggapin mo ang aking kaliitliitang pananampalataya.

 

 

Leave a Comment