Dayaw Kenkuana

Idiay cruz ni Jesus intedna
ti biagna nga ingget pategna
Inugasannak ti darana, dayaw kenkuana.

KORO:
Dayaw Kenkuana, dayaw Kenkuana
Inugasannak ti darana, dayaw Kenkuana

Dagiti basol sinnubbotna
idiay cruz ti nangikaroanna
Ni Jesus adda kaniak ita, dayaw Kenkuana.

Isut’ ubbog ingget litnawna
a mangdalus iti nadamka,
Ni Jesus agur-uray ita, dayaw Kenkuana.

Intay ken Cristo, intay ita
Intay kapten ti saksakana,
Ket kunatayo nga ikanta, dayaw Kenkuana.

 

Leave a Comment