Itinaas Ako ng Pagibig     

 

Saking kinalalagyan
dagat ng kasama’n

Halos dina makuhang
umahon sa pangpang.

Ngunit ang Panginoon,
sa aking pagtaghoy

Ay siya ang nag-ahon
at umampon.

KORO:
Itinaas ng pagibig!
Nang walang sumagip tinangkilik

Itinaas ng pagibig!
Nang walang sumagip tinangkilik.

Puso ko’y ihahandog
sa kanyang alindog;

Buhay ipasasakop
hanggang sa malagot,

Sa pagibig ay tunay,
kalulwa ko’y alay;

Sa paglilingkod
laan kailanman.

Sa kaluluwang panganib
kay Jesus sumandig;

Upang kaoy’y masagip
sa along mabangis,

Siya ang Panginoon,
dapat na masunod;

Ito ang kanyang layon
sundin ngayon.

 

Leave a Comment