Kay Ligaya Kung Ako’y Naglilingkod

Kay Ligaya Kung Ako’yNaglilingkod
MASP 203

Kay ligaya kung ako’y naglilingkod,
Sa hari kong manunubos;
Kapayapaa’t kagalaka’y lubos,
Kung ako’y naglilingkod.

Koro
Kung ako’y naglilingkod,
ang buong kaya’y handog;

Ang tuwa’y di matatapos
kung sa kanya’y maglingkod.

Kahit ang anino na kamatayan,
Di ko pinangangambahan;
Ang liwanag ng kanyang pagmamahal,
Ang aking kaligtasan.

Ang tinatangkilik ko ay dadalhin,
Kay Jesus na aking giliw;
May galak, kapayapaan at aliw,
Na walang pagmamaliw.

Ang patnubay ng kanyang mga kamay,
Ang sa aki’t nagbabantay;
At ako’y panatag sa paglalakbay,
Kung siya ang kaakbay.

 

Leave a Comment