Kaya Kung Ang Sinoman Ay Na Kay Cristo Siya Ay Bagong Nilalang

Teksto:  2Co 5:17
Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago.

Pauna

Madaling sabihin ng isang tao na siya ay na kay Cristo ngunit madali ring makita kung siya nga nakipag-isa sa kanya, nakipagkasundo sa kanya o nakipagsanib sa kanya.

Lalo na dapat usisain ng bawat tao kung siya ay isang bagong nilalang dahil ito ang resulta ng pakikipagkasundo kay Cristo.

Ating lilinawin ito sa ating aralin ngayon.


I.  Na kay Cristo

 • Nakipag-isa sa kanya
  • Nakikilala si Cristo saiyo-it’s having an identity, and a sense belonging “Show me your friends, and I will show you who you are”
  • Sa kanya ka masaya-it’s where you are proud and fulfilled
 • Nakipagkasundo/nakipagtipan sa kanya
  • Dalawa na kayong magpapasya-a formal alliance or agreement
  • Dalawa kayo sa kasunduan-Both sides are covered by the agreement
  • Panghabam-buhay ang kasunduan-For as long as the covenanting parties are surviving the covenant is in effect and binding and they are bound to obey
 • Nakipagsanib
  • Ang iyong kakayanan ay mapapalakas-the joint venture is strengthened 
  • Ang iyong kakulangan ay mapupunan-each party or side complements
  • Ang puwersa ay magkatulong-the power is combined


II.  Siya’y bagong nilalang

 • Mga dating bagay ay nagsilipas na, sila’y pawang naging mga bago

Ano ba ang na sa bago?

There is strength (may tibay)
There is rejuvenation (panibagong sigla)
The whole thing is new, the whole person is new both the external and internal beings

Ano nga ba ang luma

Walang tibay
Hindi nagpanibagong sigla o lakas kundi nananatiling marupok at papunta sa pagkasira.


III.  Conclusion:

Kaya Kung Ang Sinoman Ay Na Kay Cristo Siya Ay Bagong Nilalang. Siya ay na kay Cristo: nakipagisa sa kanya, nakipagkasundo sa kanya, nakipagsanib sa kanya. Siya ay maituturing na bagong nilalang.

Ang taong nakiisa kay Cristo ay siyang taong patuloy na bukas ang sarili upang maturuan sa isip, sa salita at sa gawa.  Patuloy napagsuko sa buhay para linisin ni Kristo at gamitin sa kanyang kapurihan.

Faith in Jesus Christ is a total surrender of ourselves so that he may live in us, shine in us, and bless other people through us.

 

 

Leave a Comment