Langit Na Bayang Hanap Ng Tao

 Langit Na Bayang Hanap Ng Tao

Langit na bayang hanap ng tao
ang daan ay si Cristo;

Magsising tunay na makakamtan mo,
liligaya at magbabago.

Magtiwala ka’t bibigyang pansin
ang dalangi’y diringgin.

Pagsisihan mo ang gawang linsil,
papanaw ang hirap mo’t lagim.

Tayo’y magsikap upang makamtan
ang pangarap na bayan;

Si Cristo lamang ang ating daan,
ang  buhay at ang kaligtasan.

Ang bayang langit dimo daratnin
kung ang buhay mo’y linsil

Ngayo’y magsikap ang dapat gawin
ang anyaya N’ya ay tanggapin.

Ang bayang langit, ating tahanan
ay batbat kagalakan;

Ang nananalig kay Cristong ngalan
may pag-asa at mabubuhay.

Ngunit ang taong di nananalig
di kasama sa langit

Habang may oras magbagong isip
kay Jesus ligtas ang lalapit.

Leave a Comment