Lingkod ng Dios, Ang Kapwa Mo'y Ibigin . UCCP AKO

Lingkod ng Dios, Ang Kapwa Mo’y Ibigin

Lingkod ng Diyos ang kapwa ay ibigin
Dios ang kasama sa gayong gawain
Ang gayong tao’y sadya ang simulain
May awit at sigla ng damdamin.

Ang pag-ibig ni Cristo ay isaysay
Yamang tayo’y pinagpala ang buhay
Hanapin ang naliligaw sa daan
Balo’t ulila’y dapat tulungan.

Ating sundan ang landas na dinanan
Ang gawaing naging sanhi ng buhay
Ang Iglesya ng Diyos dapat igalang
Magpasalamat na walang hanggan.  Amen.

Leave a Comment