Lumakad sa Liwanag ng Pag-ibig

Lumakad sa Liwanag ng Pag-ibig
Manga Awit Sa Pagsamba 310

Lumakad sa liwanag ng pagibig,
taglayin ang twa sa puso’t dibdib
Kay Jesus patuolong hanggang masapit
Ang hahantungang langit.

KORO:
Hayo’t lakbayin ang matataas na salungahin
Tulong ni Jesus ay laging sasaatin.

 Bagaman ang kutya ng sanglibutan
Nagkalat sa mga dadaanan
Hwag ng matakot, tayo’y sasamahan,
Ni Jesus na marangal.

Lisan ang mga gawang kasalanan
At magpumilit sa kabanalan
Gawing isapuso ang magibigan
Na kay Jesus na aral.

Lakarin nga natin ng boong galak,
Ang lakbayin ngayong hinaharap
Dalhin ang bandila ng pagkaligtas
Magpahanggang sa wakas.

 

Leave a Comment