Nang Dahil sa Pag-irog . UCCP AKO

Nang Dahil sa Pag-irog

Nang dahil sa pag-irog,
sala ko’y tinubos;

sa biyayang pagsakop,
nang aking si Jesus;

sa lawak ng pag-irog,
buhay inihandog;

Puso ko’y nalamuyot,
sa kanya’y sumunod.

KORO:
Matamis niyang pag-ibig,
matamis niyang pag-ibig
Ay nag-iibayo habang lumalawig,
matamis niyang pag-ibig.

Nilakad ang Judea,
hanap ay may sala;

 mga taong sumama,
Nasa ay ginhawa

Lunas ng nagdurusa,
liwanag ng mata;

Pag-ibig at ligaya,
ang idinulot niya.

Kahangahangang tunay,
pagsakop sa tanan;

Sa krus ng mabayubay
si Kristong nagmahal;

Samahan sa awitan
ang nagtamong buhay

Ang Diyos ay papurihan
na may kagalakan..

Leave a Comment